Skill On Net Ltd - varning och sanktionsavgift, brutit mot bonusregler 2019-06-26

Beslut

Skill On Net Ltd - varning och sanktionsavgift, otillåten bonus och otillåtet lotteri 2019-06-26.pdf

Överklagat

Skill On Net Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-12-15

Förvaltningsrätten avslog överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och tillhandahållit lotterier som inte omfattas av licensen, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift.