Spooniker Ltd - Föreläggande att vidta rättelse m.m. förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder 2020-12-04

Beslut

Spooniker Ltd - Föreläggande att vidta rättelse m.m. förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder 2020-12-04.pdf

Överklagat

Spooniker Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, pågående