Följande gäller för bonus:

  • Information om villkor och regler för ett bonuserbjudande ska klart och tydligt framgå i samband med att erbjudandet lämnas, och när det utnyttjas av spelaren.
  • En bonus till en enskild spelare får inte erbjudas på andra villkor än de som under samma förutsättningar erbjuds andra spelare som spelar samma spel.
  • En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella villkor som har knutits till en utbetalning av en bonus.
  • Utbetalning av en bonus ska ske så snart det är möjligt efter det att villkoren har uppfyllts.

För information om begränsningen av det högsta tillåtna värdet på ett erbjudande om bonus i förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:495), se ”Frågor & svar för spelaktörer, Svar på frågor om tillfälliga spelansvarsåtgärder”, länk: https://www.spelinspektionen.se/fragor--svar/ny-licensmarknad-2019/#Covid