Reklam

I grunden gäller att det bara är tillåtet att göra reklam för spel och lotterier som har licens i Sverige. Marknadsföringen omgärdas dock av olika restriktioner, bland annat ska reklamen vara måttfull.