Casinostugan Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26

Beslut

Casinostugan Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26.pdf

Överklagat

Casinostugan Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Domstolen satte däremot ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Casinostugan Ltd har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-06-24

Kammarrätten avslår överklagandet. Domstolen instämmer i underinstansernas bedömningar att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd. Kammarrätten finner inte heller skäl att ifrågasätta den av förvaltningsrätten fastställda sanktionsavgiften om 3 miljoner kronor.

Överklagat

Casinostugan Ltd har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.