LeoVegas Gaming Plc - Varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2021-04-23

beslut

LeoVegas Gaming Plc - Varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2021-04-23.pdf

Överklagat

LeoVegas Gaming Plc har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.