Rikslotterier och EMV-lotterier har i nya spellagen (2018:1138) ersatts med licens för "spel för allmännyttiga ändamål" som bara får ges till en ideell förening eller registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Lotteriinspektionen utfärdade fram till 31 december 2018 tillstånd för och Spelinspektionen har tillsyn av så kallade rikslotterier och EMV-lotterier. Vissa av dessa har tillstånd fram till 30 juni 2020 enligt gamla lotterilagen.

Undantag från tekniska krav för allmännyttiga lotterier

Dessa lotterier har tillstånd enligt gamla lotterilagen (1994:1000).