Varje lotteridragning granskas av en kontrollant från oss på Spelinspektionen. Det är för att se till att inga felaktigheter uppstår och att det går lagligt till.

Det finns olika typer av lotterier, här nedan finns exempel på hur en dragning går till i ett prenumerationslotteri.

Med utvalda representanter från spelbolaget utför man kontrollen tillsammans. Spelinspektionens kontrollant börjar med, slumpens hjälp, dra sifferbrickor för att få fram värden som ska användas vid själva dragningen. Lotteriföreståndaren från spelbolaget för in dessa siffror i ett protokoll.

Spelbolaget tar ur sitt kundsystem fram ett underlag med de prenumeranter som ska vara med i dragningen. Underlaget matas in i en särskild dator som har godkänts av Spelinspektionen och som bara används till lotteridragningar. Mellan dragningarna förvaras datorn i ett kassaskåp dit bara Spelinspektionen har åtkomst. Sedan läser man in underlaget med prenumeranter och slumpvärdena från protokollet in i datorn. Detta resulterar i att man får fram vinnare i lotteriet.

När vinsterna är dragna skrivs de ut och kontrolleras och godkänns av Spelinspektionens kontrollant.

Kassaskåp som innehåller dragningsutrustning.