Spel utan tillstånd

En av våra huvuduppgifter är att se till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Vi får inte själva utreda misstänkta brott på spel- och lotteriområdet men vi underrättar polis- och åklagarmyndighet, i första hand genom en polisanmälan. Vi anordnar också utbildningar och informerar andra myndigheter i spellagstiftningen.