ElectraWorks Limited - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26

Beslut

ElectraWorks Limited - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26.pdf

Överklagat

ElectraWorks Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten avslog överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift.

Överklagat

ElectraWorks Limited har överklagat domen till kammarrätten, pågående.