NGG Nordic Ltd - varning och sanktionsavgift, brutit mot bonusregler 2019-06-27

Beslut

NGG Nordic Ltd - varning och sanktionsavgift, brutit mot bonusregler 2019-06-26.pdf

Överklagat

NGG Nordic Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, pågående