Skill On Net Ltd - varning och sanktionsavgift, brutit mot bonusregler 2019-06-27

Beslut

Skill On Net Ltd - varning och sanktionsavgift, brutit mot bonusregler 2019-06-26.pdf

Överklagat

Skill On Net Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, pågående