Spooniker Ltd - varning och sanktionsavgift, otillåtna bonuserbjudanden och lotterier 2020-03-18

Beslut

Spooniker Ltd - varning och sanktionsavgift, otillåtna bonuserbjudanden och lotterier 2020-03-16.pdf

Överklagat

Spooniker Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, pågående