United lottery solutions Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på lotterier och erbjudit lotterier som inte omfattats av bolagets licens 2019-06-19

Beslut

United lottery solutions Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på lotterier och erbjudit lotterier som inte omfattats av bolagets licens 2019-06-12.pdf

Överklagat

United Lottery Solutions Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, pågående