Krävs det tillstånd för att sätta upp ett TV-spel på allmän plats?

Ja, TV-spel klassas som förströelsespel och därför krävs det tillstånd om det ställs på platser dit allmänheten har tillträde eller om spelandet anordnas i vinstsyfte.