AG Communications Limited - anmärkning och sanktionsavgift, otillåten bonus 2019-05-29

Beslut

AG Communications Limited - anmärkning och sanktionsavgift, otillåten bonus 2019-05-29.pdf

Överklagat

AG Communications Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-06-15

Förvaltningsrätten avslog överklagandet – domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om anmärkning och sanktionsavgift.

Laga kraft

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.