Betfair International plc - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26

Beslut

Betfair International plc - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26.pdf

Överklagat

Betfair International plc har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten avslog överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att tillhanda vadhållning på evenemang där övervägande delen av deltagarna är under 18 år. Spelinspektionen har därför haft skäl att besluta om varning och sanktionsavgift.

Överklagat

Betfair International plc har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-06-23

Kammarrätten bifaller överklagandet på så sätt sanktionsavgiften bestäms till 4,5 kr. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.

Överklagat

Betfair International plc har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen