Bethard Group Limited 2019-06-26 - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga

Beslut

Bethard Group Limited - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26.pdf

Överklagat

Bethard Group Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten ändrar delvis det överklagade beslutet och överlämnar delvis målet till Spelinspektionen för ny prövning – Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att tillhanda vadhållning på evenemang där övervägande delen av deltagarna är under 18 år. Överträdelsen bedömdes dock inte som allvarlig varför domstolen förordade att ingripandet ändras till en anmärkning. Domstolen överlämnade målet till Spelinspektionen för att avgöra om anmärkningen borde kombineras med en sanktionsavgift och med vilket belopp.

Laga kraft

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.

Nytt beslut efter återförvisning

Beslut om ny sanktionsavgift på grund av ändring av val av ingripande.

Bethard Group Limited, beslut om ny sanktionsavgift - vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2020-06-08