Casinostugan Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26

Beslut

Casinostugan Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26.pdf

Överklagat

Casinostugan Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Domstolen satte däremot ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Casinostugan Ltd har överklagat domen till kammarrätten, pågående.