ElectraWorks Limited 2019-06-26 - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga

Beslut

ElectraWorks Limited - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26.pdf

Överklagat

ElectraWorks Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten avslog överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift.

Överklagat

ElectraWorks Limited har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-06-22

Kammarrätten avslår överklagandet. Domstolen instämmer i underinstansernas bedömningar att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd. Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta den fastställda sanktionsavgiften om 5,5 miljoner kronor.

ElektraWorks Limited - dom KR 1419-20.pdf

Laga kraft

Kammarrättens dom gällande Electra Works har vunnit laga kraft.