Genesis Global Limited - anmärkning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden 2019-05-29

Beslut

Genesis Global Limited - anmärkning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden 2019-05-29.pdf

Överklagat

Genesis Global Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-06-15

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om anmärkning och sanktionsavgift. Bolagets uppskattade årsomsättning har däremot bedömts som för hög, varför domstolen beslutade att sätta ned sanktionsavgiften.

Laga kraft

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.