Hillside (Sports) ENC - varning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare 2019-06-26

Beslut

Hillside (Sports) ENC - varning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare 2019-06-26.pdf

Överklagat

Hillside (Sports) ENC har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten avslog överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift.

Överklagat

Hillside (Sports) ENC har överklagat domen till kammarrätten, pågående