United Lottery Solutions Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på lotterier och erbjudit lotterier som inte omfattats av bolagets licens 2019-06-12

Beslut

United lottery solutions Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på lotterier och erbjudit lotterier som inte omfattats av bolagets licens 2019-06-12.pdf

Överklagat

United Lottery Solutions Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-12-15

Förvaltningsrätten i Linköping avslog överklagandet. Domstolen kom fram till att bolaget har erbjudit vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande från den licenshavare som tillhandahåller lotteriet i Sverige och erbjudit spel på ett sådant sätt att det framstått som att bolaget anordnat ett lotteri istället för att erbjuda vadhållning på det. Domstolen kom även fram till att bolaget erbjudit spel på lotterier som det saknar licens för och att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift.

Överklagat

United Lottery Solutions Ltd har överklagat domen till kammarrätten, pågående.

Dom 2022-01-19

Kammarrätten avslog överklagandet.