Spelinspektionen kommer från och med den 17 juli 2022 ha en extern rapporteringskanal för visselblåsning när det gäller missförhållanden inom området förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, inom myndighetens tillsynsområde. Du ska ha fått information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang.

På den här sidan kommer vi att lägga ut mer information om hur du går till väga om du vill rapportera om ett missförhållande och vi kommer även att lägga ut annan information om lagen.