Spelinspektionens ställningstaganden om undantag vid anordnande (av bingo för allmänheten,) lotterier och bingo, som inte anordnas online, med licens för allmännyttigt ändamål enligt 6 kap. spellagen (2018:1138).

Dragningsutrustning som har godkänts enligt lotterilagen

Dragningsutrustningar som är typgodkända enligt lotterilagen får användas vid anordnande av spel med licens enligt 6.kap i nya spellagen. Dragningsutrustningen får användas till dess det utfärdade typgodkännandebeviset förfaller.

Om dragningsutrustningen ska ändras eller användas efter att typgodkännandebeviset förfaller ska dragningsutrustningen uppfylla de krav som framgår av Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontroller, prova och certifiera spelverksamhet, LIFS 2018:8.

Undantag från tekniska krav 13 kap. i LIFS 2018:8

Följande ställningstagande från Spelinspektionen gäller för en förening eller ett registrerat trossamfund som tillhandahåller storbingo, även så kallad bygdebingo som är av tillfällig karaktär.

  1. Bingospel får tillhandahållas utan teknisk bingokontrollutrustning så länge högsta vinsten inte överstiger 1/6 av prisbasbelopp.
  2. Bingospel får tillhandahållas om spelet sker med teknisk bingokontrollutrustning som inte är certifierat så länge högsta vinsten inte överstiger ½ av prisbasbelopp.

För att Spelinspektionen ska kunna meddela undantag får vinstpotter (jackpottar) inte ha ett högre värde än ½ av prisbasbelopp.

För bingo med teknisk bingokontrollutrustning där omsättningen är mindre än 5 miljoner kronor under licenstiden gäller endast 13 kap. i föreskriften LIFS 2018:8. För bingo där omsättningen överstiger 5 miljoner kronor gäller hela föreskriften LIFS 2018:8.

Inga undantag från regelverket meddelas om högsta vinsten överstiger ½ prisbasbelopp.