Postlista

Dagens postlista finns tillgänglig från kl 17.00

Dagens post Veckans post

Datum Diarienr Tillkomst Avsändare/mottagare Handlingsrubrik
2019-04-25 19Si1245-1 Inkommen -- GDPR -- Begäran om utlämnande av allmänna handlingar
2019-04-25 19Si893-59 Utgående -- GDPR -- Bekräftelse om mottagen ansökan
2019-04-25 19Si874-85 Utgående -- GDPR -- Bekräftelse om mottagen ansökan
2019-04-25 19Si874-87 Utgående -- GDPR -- Bekräftelse om mottagen ansökan
2019-04-25 19Si874-88 Utgående -- GDPR -- Bekräftelse om mottagen ansökan
2019-04-25 19Si999-7 Inkommen Zecure Gaming Kompletterande skrivelse från Zecure Gaming
2019-04-25 19Si1247-5 Inkommen Nittorp IK Deklaration, ekonomisk redovisning, skattekonto Nittorp IK
2019-04-25 19Si1248-1 Inkommen AB Svenska Spel Ansökan om licens till Värdeautomatspel
2019-04-25 19Si1052-4 Utgående Fastighetsmäklarinspektionen Remissvar Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2019-04-25 19Si1188-7 Inkommen Nyköpings kommun Remissvar från kommunen
2019-04-25 19Si293-112 Utgående Istrums SK-Skara HF-Skara FC Beslut om licens inklusive bilagor
2019-04-25 19Si1249-1 Inkommen -- GDPR -- Begäran om utlämnande av allmänna handlingar
2019-04-25 19Si1250-1 Inkommen AB Svenska Spel Ansökan om licens till Värdeautomatspel
2019-04-25 18Li1139-10 Inkommen AB Trav och Galopp Anmälan om förändring hos registrerat ombud, nytt försäljningsställe
2019-04-25 19Si624-44 Utgående Norrahammars IK Beslut om licens inklusive bilagor
2019-04-25 18Li12848-7 Inkommen Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer Begäran om godkännande av lottkorrektur Cancerfonden
2019-04-25 19Si310-30 Inkommen Mandalorian Technologies Limited Förtydligande till komplettering
2019-04-25 19Si310-31 Inkommen Mandalorian Technologies Limited Fråga om ärendets status
2019-04-25 19Si310-32 Utgående Mandalorian Technologies Limited Svar på fråga om status
2019-04-25 19Si894-49 Utgående -- GDPR -- Bekräftelse om mottagen ansökan
Datum
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25