Omsättning efter utbetalda vinster, mnkr
Period från till
Omsättning före utbetalda vinster för den reglerade marknaden, mnkr
Period från till