Publicerad: 2017-05-11

Andelen av den disponibla inkomsten som hushållen lade på spel under 2016 var 1,11 procent, efter utbetald vinst. Nivån för hur mycket hushållen spenderar på spel har legat konstant de senaste åren.

Lotteriinspektionens årliga undersökning om svenskarnas spelvanor, visade att drygt två av tre svenskar har spelat om pengar de senaste tolv månaderna. Jämfört med tidigare år spelar totalt sett något färre personer, trots det omsatte spelandet mer pengar enligt vår statistik. Det skulle betyda att färre personer spelar men att de som spelar, spelar för mer pengar.  

Siffror avser aktörer med eller utan tillstånd i Sverige.