Publicerad: 2016-03-24

Sverige innehar med sina 3 % en tionde plats bland världens nätspelsmarknader.

Den globala nätspelsmarknaden bedöms omsätta över 30 miljarder euro enligt H2 Gambling Capital. Sverige innehar med sina 3 % en tionde plats bland världens nätspelsmarknader. Nätspelandet i Sverige hade en tillväxttakt på 8 procent mellan 2014-2015 och bedöms alltjämt ha god tillväxt när fler och fler lämnar ett fysiskt spel om pengar. ATG.se är den enskilt största spelsajten som erbjuder spel via internet i Sverige dock består drygt hälften av den svenska nätspelsmarknaden utav spel från aktörer som saknar svenskt tillstånd.

Top 10 nätspelsmarknader i världen 2014 

Källa: H2 Gambling Capital