Publicerad: 2017-01-12

Den 11 januari 2017 fanns det 41 aktiva rikslotteritillstånd fördelat på 18 olika tillståndshavare. Rikslotterierna står för cirka 17 procent av omsättningen på den svenska spelmarknaden* (inklusive aktörer utan svenskt tillstånd). Största rikslotteriet är Svenska Poskodföreningen vars omsättning utgör nästan 60 procent av rikslotterimarknaden.

*Avser omsättning efter utbetalda vinster (nettoomsättning).

Se vilka de aktiva lotterierna är, klicka här!

Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten. Värdet av vinsterna måste motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatserna.