Publicerad: 2022-02-28

50 procent av de som spelar om pengar spelar varje månad under 2021. Det är en minskning med fem procentenheter jämfört med året innan. Läs mer om svenskarnas spelvanor i Allmänheten om Spel 2021. 

Ta del av undersökningen Allmänheten om spel 2021 (PDF).