Publicerad: 2017-05-04

Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter öka sin andel av den svenska spelmarknaden. Under år 2016 beräknas dessa aktörer ha omsatt 5,1 miljarder kronor, efter utbetalda vinster. Det gör att dessa aktörer sammantaget är näst störst på spelmarknaden. Totalt omsatte hela spelmarknaden inklusive de utan svenskt tillstånd drygt 22 miljarder kronor, efter utbetalda vinster, under år 2016.

Utöver de som redovisas i diagrammet nedan omsätter Bingo, regionala och lokala lotterier samt Restaurangkasino cirka 500 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 2 procent av den totala spelmarknaden.

Graf som visar utveckling på den svenska spelmarknaden mellan år 2003-2016