Publicerad: 2016-09-22

5255 stycken värdeautomater, så kallade Vegas, var aktiva i Sverige onsdagen den 14 september 2016. Dessa värdeautomater fördelades på 1 766 spelplatser.

5255 värdeautomater, så kallade Vegas, var aktiva i Sverige onsdagen den 14 september 2016. Dessa värdeautomater fördelades på 1 766 spelplatser.

Antalet Vegas har därmed minskat på spelmarknaden, till exempel fanns det 6662 aktiva maskiner i juni år 2013.

Orsaken till att antalet Vegasmaskiner minskat är flera, bland annat färre spelplatser på grund av förändrade regler, en allt större konkurrens från nätkasino och Svenska Spels införande av spelkort, .

En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinster i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande. Möjligheten att vinna beror till största del på slumpen.

Det är bara Svenska Spel som får anordna spel på värdeautomater för allmänheten i Sverige. Det spel som anordnas heter Vegas.