Publicerad: 2016-06-09

53 % av den totala svenska nätspelsmarknaden, inklusive aktörer med och utan tillstånd, utgörs av vadhållning.

Förra veckans statistik visade hur nätspelsmarknaden ser ut på den reglerade marknaden (de aktörer som har tillstånd i Sverige). Denna vecka inkluderar vi även aktörer utan svenskt tillstånd för att på så sätt få en helhetsbild av nätspelmarknaden. Av den totala nätspelsmarknaden, i Sverige, står vadhållning för cirka 53 procent. Men då vi denna vecka även tagit med aktörer utan svenskt tillstånd har vadhållningen totalt sett en mindre andel av nätspelsmarknaden. Det beror delvis på att när vi studerar hela nätspelsmarknaden måste man beakta ett större produktutbud, exempelvis nätkasino (I dagsläget finns det inget nätkasino som har svenskt tillstånd).

 Totala nätspelsmarknaden 2015

Jämför med förra veckans statistik om den reglerade nätspelsmarknaden