Publicerad: 2020-02-10

6 av 10 uppger att de spelat om pengar någon gång under det senaste året. Det är en minskning med 6 procentenheter sedan 2018. 33 % av de som spelat senaste året spelar varje vecka.