Publicerad: 2017-09-26

Det finns för närvarande sex tryckerier som är godkända att trycka typgodkända lotter i högsta vinstklassen (över ett prisbasbelopp). En typgodkänd lott ska ha bokstäverna LN följt av tre siffror tryckt på lotten. Förteckning över typgodkända lotter med LN-nummer finns på Lotteriinspektionen.se, klicka här!

Godkända tryckerier:

  • Sandéns Security Printing i Eslöv, Sverige
  • Idrottens Digital Print i Mölnlycke, Sverige
  • Scientific Games i Montreal, Kanada
  • Pollard Banknote i Winnipeg, Kanada
  • Pollard Banknote i Barrhead, Kanada
  • Pollard Banknote i Ypsilanti, Michigan I USA

För att få en lott typgodkänd behöver även de enskilda lotterna undersökas gentemot Lotteriinspektionens villkor för lotter. Läs mer om våra villkor för typgodkännande, klicka här!

Lott som visar LN-nummer