Publicerad: 2016-06-02

Hos de aktörer som har tillstånd i Sverige är vadhållning den dominerande formen av spel på internet.

Hos de aktörer som har tillstånd i Sverige är vadhållning den dominerande formen av spel på internet. Nummerspel (exempelvis Lotto och bingo) har en betydligt mindre andel av nätspelsmarknaden än man har på den fysiska spelmarknaden.

 Spelformer på nätet 2015 aktörer med tillstånd

 

Utöver det tillståndsgivna spelet förekommer det ett även omfattande spel på internet via aktörer som inte har tillstånd i Sverige. Dessa beräknas i dagsläget inneha 20 % av den totala svenska spelmarknaden.