Publicerad: 2021-01-12

Visste du att 79 procent, som spelat om pengar det senaste året, uppger att de spelar hemma. Yngre spelare, 18-29 år, spelar i ännu högre grad hemma (94 procent).