Publicerad: 2017-10-27

Enligt Folkhälsomyndighetens studie om spelvanor (Swelogs prevalensstudie 2015) står spelformer via internet för störst andel av problemspelandet.

Folkhälsomyndigheten publicerade den 24 oktober en delrapport ur den stora studien där man redovisar resultat om satsade pengar i relationen till problemspelande.

Andelen med problemspelande är högre bland de som spelat via internet senaste året jämfört med de som spelat i butik, hos ombud osv. Detta gäller i alla spelformer.

Graf som visar andel problemspelande per spelform, landbaserat och via internet

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs delrapporten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/livsvillkor-levnadsvanor/andts/spel/swelogs/satsade-pengar-problemspelande-uppdelat-spelformer.pdf

Ta del av hela Swelogs prevalensstudie 2015: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/swelogs-befolkningsstudie/swelogs-prevalensstudie-2015/