Publicerad: 2018-03-01

Aktörer utan svenskt tillstånd tar en allt större marknadsandel på den svenska spelmarknaden. 2017 hade dessa aktörer 25 procent av marknaden och omsatte mer än 5,5 miljarder kronor (efter utbetalda vinster). För tio år sedan hade aktörer utan svenskt tillstånd knappt 14 procent av marknaden.

Graf som visar stadig ökning från år 2008 14% till år 2017 25%

Källa: H2 Gambling Capital