Publicerad: 2016-05-05

De icke tillståndsgivna aktörerna uppskattas hittills i år ha omsatt 1,1 miljarder kronor* vilket motsvarar en ökning med 4-5 procent jämfört med samma period föregående år.

De icke tillståndsgivna aktörerna uppskattas hittills i år ha omsatt 1,1 miljarder kronor* vilket motsvarar en ökning med 4-5 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen för hur mycket dessa aktörer kommer omsätta totalt under år 2016 är 4,8 miljarder kronor, vilket skulle motsvara en total tillväxt på 9 procent under år 2016.

Hur den reglerade spelmarknaden utvecklats under första kvartalet kommer redovisas inom en snar framtid.

* Efter utbetalda vinster för första kvartalet

 Omsättning aktörer utan svenskt tillstånd

Ytterligare statistik för den svenska spelmarknaden finns i Preliminär sammanställning för år 2015,  (PDF-dokument).