Publicerad: 2016-01-21

Efter ett par kvartal med vikande omsättning vände internetbaserat spel uppåt igen under kvartal 3, 2015.

Svenskarna spelar allt mer via internet och spelandet ökar hos alla aktörer oavsett om de har tillstånd i Sverige eller inte. Efter ett par kvartal med vikande omsättning vände internetbaserat spel uppåt igen under kvartal 3, 2015. Om denna trend höll i sig året ut ser det ut som att internetspel om pengar kan slå rekord under 2015.

Vi håller just nu på att sammanställa den svenska spelmarknadens slutgiltiga siffror för år 2015 som publiceras inom kort.

Utveckling över 7 kvartal

Spel om pengar på internet