Publicerad: 2016-02-18

ATG är störst på nätspel bland de reglerade svenska spelbolagen. ATG har 50 % av nätmarknaden, Svenska Spel 46 % och rikslotterierna 4 %.

ATG är störst på nätspel bland de reglerade svenska spelbolagen. ATG har 50 % av nätmarknaden, Svenska Spel 46 % och rikslotterierna 4 %. Spel på nätet beräknas ha haft en god tillväxt under 2015. Aktörer med svenskt tillstånd omsatte 3,7 miljarder (+8 %) på nätet och de utan svenskt tillstånd 4,3 miljarder kronor (+6 %). Nätspelet uppskattas ha omsatt totalt cirka 8 miljarder kronor efter utbetalda vinster, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan.

Alla siffror avser nettosiffror (efter utbetalda vinster).

Andel av nätspelsmarknaden år 2010-2015 för aktörer med svenskt tillstånd