Publicerad: 2018-04-12

Nästan hälften av allt spel om pengar i Sverige, Norge och Danmark sker på internet. I Finland är andelen något lägre, drygt 40 procent. Vad gäller andelen av spel på internet som tillhandahålls av aktörer med tillstånd i de nordiska länderna finns emellertid stora skillnader. 47 procent av allt spel på internet i Sverige tillhandahålls av aktörer med tillstånd i Sverige. Motsvarande siffra för Danmark är 92 procent, Finland 71 procent och Norge 45 procent.

Danmark införde 2012 ett licenssystem enligt liknande modell som nu föreslås i Sverige. Genomsnittet av spel på internet som tillhandahålls av aktörer med tillstånd i respektive land i EU är 46 procent.

Källa: H2 Gambling Capital