Publicerad: 2017-02-28

De tio största tillståndsgivna produkterna under 2016. Siffrorna avser nettoomsättning, vilket är omsättning efter utbetalda vinster till spelarna.Graf som visar de tio största produkterna under 2016