Publicerad: 2016-06-16

De fem största tillståndsgivna produkterna de senaste fem åren.

De fem största tillståndsgivna produkterna de senaste fem åren. Baserat på nettoomsättning (efter utbetalda vinster).

Utveckling, de fem största tillståndsgivna produkterna

  År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
Postkodlotteriet 1 773 1 817 2 038 2048 2015
Triss 1 640 1 693 1 682 1643 1753
V75 1 726 1 605 1 595 1616 1698
Lotto 1 625 1 714 1 740 1608 1521
Vegas 2 083 2 014 1 796 1302 1227