Publicerad: 2017-06-08

De fyra största aktörerna på rikslotterimarknaden stod för 94 procent av omsättningen under år 2016. Postkodföreningen (Postkodlotteriet) var störst och omsatte cirka 2 060 miljoner kronor under år 2016. Näst största var Folkspel (Bingolotto) 700 miljoner. Tredje störst var IOGT/NTO (Miljonlotteriet) 300 miljoner. Fjärde störst var SAP/SSU som omsatte 200 miljoner (Kombilotteriet, Femman, Glädjelotten, Drömreselotteriet, Motorlotteriet). Övriga rikslotterier omsatte drygt 200 miljoner kronor tillsammans under år 2016.

Graf som visar de fyra största rikslotteriernas utveckling år 2010-2016

Rikslotterierna omsätter cirka 20 procent av den reglerade svenska spelmarknaden (16 procent av den totala spelmarknaden inklusive aktörer utan tillstånd).

Ett rikslotteri anordnas i mer än ett län och de flesta rikslotterier säljs över hela landet. Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt att stödja allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Den 1 juni år 2017 fanns det 18 aktörer som bedrev rikslotteri.