Publicerad: 2016-05-12

Den totala omsättningen för restaurangkasino minskar men omsättningen per bord minskar inte.

Restaurangkasino är en spelform vars omsättning minskat de senaste tio åren. Totalt har omsättningen för restaurangkasinon minskat från 328 miljoner kronor år 2005 till 189 miljoner år 2015. Spelet per bord har dock inte minskat i samma utsträckning. Tvärtom har omsättningen per bord ökat jämfört med för tio år sedan. Under år 2005 fanns det 1063 restaurangkasinobord, registrerade hos Lotteriinspektionen, då var omsättningen per bord cirka 308 000 kronor, år 2015 fanns 592 bord registrerade som omsatte cirka 320 000 kronor per bord.

Minst omsättning per bord var det under år 2007 då varje bord omsatte cirka 246 000 kronor. Som mest omsatte varje bord år 2012 med 362 000 kronor.

Omsättningssiffror avser nettosiffror (efter utbetalda vinster)

Restaurangkasino, bord och omsättning efter utbetalda vinster år 2005-2015