Publicerad: 2016-10-13

Varje spelare som spelade om pengar 2015, det vill säga är över 18 år, spelade under år 2015 för cirka 3 800 kronor.

Varje spelare som spelade om pengar under år 2015 spelade i genomsnitt för cirka 3 800 kronor. Vi har i våra årliga undersökningar om svenskarnas spelvanor sett att allt färre uppger att de spelar om pengar. Omsättningen på spelmarknaden har dock inte minskat i motsvarande grad. Det betyder att färre spelar men varje spelare spelar för mer.

Omsättningsstatistik avser efter utbetalda vinster och baseras på uppgifter från tillståndsgivna aktörer. Omsättningssiffror för aktörer utan tillstånd i Sverige hämtas från H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionens omvärldsanalys.

Omsättning per spelare över 18 år