Publicerad: 2018-02-22

66 procent av alla svenskar i åldersgruppen 18-79 spelade om pengar 2017. Andelen som säger sig spela om pengar har minskat de senaste åren, motsvarande siffra 2014 var 71 procent.

Under 2017 återfinns lägst andel som spelar om pengar i åldersgruppen 18-34 år där 54 procent säger att de spelar om pengar. Åldersgruppen 50-64 år har högst andel spelare. I den gruppen säger 71 procent att de spelar om pengar. Även om det blir allt färre personer som säger sig spela om pengar, så spelas det för mer pengar totalt sett.

Spel om pengar 2014-2017, har minskat med 5 procentenheter

Källa: Novus/Lotteriinspektionen